BIP Logo
 Biuletyn Informacji Publicznej PUP Powiatu Otwockiego (http://www.pup.powiat-otwocki.pl)
-
 
 Rejestr zmian   Statystyka BIP 
     
-
- - - - -
-
-
-
Informacje Podstawowe

Instrukcja obsługi

Sposób dostępu

Informacje nieudostępnione

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

-
Urząd PUP

O Urzędzie

Dyrekcja Urzędu

Podstawy prawne

Schemat organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Uchwała i Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Uchwały

Protokoły z kontroli

Informacje

Informacje dotyczące zatrudnienia w PUP Otwock

-
Zamówienia Publiczne

Planowane przetargi

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie Ofertowe

-
Poradnik Interesanta

ABC - bezrobotnego, pracodawcy

Programy

Pośrednictwo

Kursy

Dokumenty do pobrania

Oferty pracy

Stawki i wskaźniki

Świadczenia dla rolników

Informacje różne

Wykaz Pracodawców

-
Serwis

Redakcja Biuletynu

 
-
-
Strona Główna

Informacje różne

-
Wersja do drukudruk
Informacje różne

1. Okresy pobierania zasiłku oraz okresy pobierania stypendium w związku z odbywaniem szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art.79 ust.1 ustawy).
2. Okresy pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do (art. 79 ust.2 ustawy):

* okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
* okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
* stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

1. Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku, stypendium lub dodatku szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (art.80 ustawy).

 
-
-
-   -
Data umieszczenia: 01.06.2006 r. Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2006 r. Ilość odsłon: 4225
-
-